Intresserad av hela eller delar av Aspholmen? Välj ort/orter här!

Lokalsinne och leende hyresgäster

Lokalsinne och leende hyresgäster

Lokalsinne och leende hyresgäster

Söker du lokal på någon annan ort i Sverige – besök vår koncerngemensamma webbplats för lediga lokaler – Objektportalen

Miljödiplomerade
och Green
Building Partner

Örebro
Box 1824, 701 18 Örebro
Besöksadress: Rörvägen 1, 3 tr
Telefon: 019-27 65 00
Epost: orebro@aspholmenfastigheter.se

Västerås
Stansargränd 2, 721 30 Västerås
Besöksadress:
Kopparlundsvägen 10
Telefon: 021-10 54 60
Epost: vasteras@aspholmenfastigheter.se

Uppsala
Kristallen, 754 51 Uppsala
Besöksadress: Axel Johanssons gata 6

Telefon: 018-60 66 60
Epost: uppsala@aspholmenfastigheter.se